Sri Lanka Matha
Apa Sri Lanka Namo Namo Namo Namo Matha
Sundara siri barani surandi athi soba mana Lanka
Dhanya dhanaya neka mal palathuru piri jaya bhoomiya Ramya
Apa hata sapa siri setha sadhana jeevanaye matha
Piliganumana apa bhakthi pooja Namo Namo Matha
Apa Sri Lanka Namo Namo Namo Namo Matha
Obave apa vidya
Obamaya apa sathya
Obave apa shakthi
Apa hada thula bhakthi
Oba apa aloke
Apage anu prane
Oba apa jeevanave
Apa mukthiya obave
Nava jeevana demine nithina apa pubudu karan matha
Gnana veerya vadawamina ragana yanu mana jaya bhoomi kara
Eka mawakage daru kala bawina
Yamu yamu wee nopama
Prema wada sama bheda dhurarada
Namo Namo Matha
Apa Sri Lanka Namo Namo Namo Namo Matha